ชุดผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราพัฒนาในชื่อ “ieProsoft
ประกอบด้วย

  • โปรแกรมมาตรฐานการทำงาน (ieSmart WI)
  • โปรแกรมจัดสมดุลสายการผลิต (ieLine Balancing)
  • โปรแกรมคลังสินค้า (ieInventory)
  • โปรแกรมจัดตารางการผลิต (ieScheduling)
  • โปรแกรมประสิทธิพลโดยรวมของเครื่องจักร (ieOEE)
  • โปรแกรมติดตามงานในการบวนการผลิต (ieTracking)

%d bloggers like this: