ieSmart WI

โปรแกรมมาตรฐานการทำงาน

53,500 ฿

คู่มือ ดาวน์โหลด

 

ieLine Balancing

โปรแกรมจัดสมดุลสายการผลิต

32,100 ฿

คู่มือ ดาวน์โหลด

 

ieInventory

โปรแกรมคลังสินค้า

749,000 ฿

คู่มือ ดาวน์โหลด

 

ieScheduling

โปรแกรมจัดตารางการผลิต

คู่มือ ดาวน์โหลด

Coming soon

 

ieOEE

โปรแกรมประสิทธิพลโดยรวมของเครื่องจักร

คู่มือ ดาวน์โหลด

 

ieTracking

โปรแกรมติดตามงานในการบวนการผลิต

คู่มือ ดาวน์โหลด

Coming soon

 

 

 

Coming soon

 

 

 

ieLab

ชุดปฏิบัติการ

คู่มือ ดาวน์โหลด