ieSmart WI

โปรแกรมมาตรฐานการทำงาน

53,500 ฿

ดาวน์โหลด คู่มือ

ieLine Balancing

โปรแกรมจัดสมดุลสายการผลิต

32,100 ฿

คู่มือ ดาวน์โหลด

ieOEE Appsheet

โปรแกรมประสิทธิพลโดยรวมของเครื่องจักร

คู่มือ ดาวน์โหลด

ieScheduling

โปรแกรมจัดตารางการผลิต

คู่มือ ดาวน์โหลด

Coming soon

ieInventory

โปรแกรมคลังสินค้า

350,000 ฿

คู่มือ ดาวน์โหลด

ieTracking

โปรแกรมติดตามงานในการบวนการผลิต

คู่มือ ดาวน์โหลด

Coming soon

Coming soon

ieLab

ชุดปฏิบัติการ

คู่มือ ดาวน์โหลด