Case Study Solved Problems in METHOD STUDY

“สาระสำคัญของ Work Study เพื่อเพิ่มผลผลิต แต่มีต้นทุนลดลง”

การทำให้เป็น Conceptual ตามหลักการของการทำ Work Study สามารถแบ่งได้เป็นสองสายหลัก คือ สาย Method Study หรือวิธีการศึกษา เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงาน โดยใช้ Chart ต่างๆ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ส่วนอีกสายหนึ่ง ได้แก่ Work Measurement หรือการวัดงาน เพื่อกำหนดเวลามาตรฐานหรือ Time Study เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดค่าแรงมาตรฐาน การตอบแทนพนักงานในโรงงานด้วยค่าแรงที่เหมาะสม โดยการวัดงานจะได้ผลออกมาเป็นแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีความเป็นธรรมสำหรับพนักงานทุกๆ คนในโรงงาน ส่งผลให้พนักงานมีขวัญ กำลังใจ (Morale) ในการทำงานที่ดี

ทีมงาน Smart IE กำลังรวบรวมกรณีศึกษา (Case Study) สาย Method Study ทั้งอุตสาหกรรมในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือตัวแรกๆที่วิศวกรอุตสาหกรรมจำเป็นต้องรู้ และต้องใช้งานเป็น เพราะจะช่วยให้เข้าใจหลักการและแก่น IE ได้เป็นอย่างดีครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *