โปรแกรมการจัดการสมดุลสายการผลิต (LineBalancing)

โปรแกรมการจัดการสมดุลสายการผลิต (Line Balancing) ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดสรร และวางแผนงานในส่วนกระบวนการผลิต สามารถออกแบบกระบวนการผลิตให้มีความสอดคล้องกับ กำลังคน ความต้องการของลูกค้า และเวลาในการผลิต
Program Line Balancing
ความสามารถของโปรแกรม LineBalancing

• เพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการลิต

• ออกแบบสายการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ตามหลักการสมดุลสายการผลิต

• ค้นหาจุดคอขวดในกระบวนการผลิต

• ปรับปรุงสายการผลิตด้วยเทคนิคการย้ายงานในกระบวนการโดยความต้องการของผู้ใช้งานเอง

แสดงผลเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตแบบต่างๆ

ประโยชน์ของโปรแกรม LineBalancing

• ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับกระบวนการผลิต

• ช่วยลดปัญหาของการผลิตที่มากเกินไป โดยเฉพาะในส่วนของชิ้นงานระหว่างผลิต (Work In Process)

• ช่วยลดเวลาว่างงานอันเกิดจากการรอคอย

• ช่วยลดการใช้พื้นที่ในการเก็บชิ้นงานระหว่างผลิต (Work In Procress) ในสายการผลิต

• ทำให้หน่วยการผลิตมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรม LineBalancing

• การตั้งค่า Taket Time

• การตั้งค่าที่จำเป็นในการคำนวณของโปรแกรม

• การแสดงผลลัพธ์ใน Line Balancing Project

• การปรับปรุงการจัดสมดุลสายการผลิต


Rare Part Replacement

Doloribus in a dictumst habitant for morbi dignissim corrupti non. Potenti porttitor, adipiscing a veritatis for the etiam for neque primis of the curabitur… read more.

Electrical Wiring Repair

Doloribus in a dictumst habitant for morbi dignissim corrupti non. Potenti porttitor, adipiscing a veritatis for the etiam for neque primis of the curabitur… read more.

All Gear is Thoroughly Tested

Doloribus in a dictumst habitant for morbi dignissim corrupti non. Potenti porttitor, adipiscing a veritatis for the etiam for neque primis of the curabitur… read more.

Top-notch Quality Control

Doloribus in a dictumst habitant for morbi dignissim corrupti non. Potenti porttitor, adipiscing a veritatis for the etiam for neque primis of the curabitur… read more.

%d bloggers like this: