บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมทางด้านการศึกษาการทำงาน และการวางการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ โปรแกรมมาตรฐานการทำงาน โปรแแกรมจัดสมดุลสายการผลิต โปรแกรมคลังสินค้า โปรแกรมติดตามงานในกระบวนการผลิต โปรแกรมจัดตารางการผลิต โปรแกรมประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และการให้คำปรึกษา

%d bloggers like this: