การจัดสมดุลสายการผลิต เป็นหน้าที่ของวิศวกรการผลิต ซึ่งจำเป็นต้องมีทักษะ และความชำนาญและใช้ประสบการณ์ในการจัดสมดุลสายการผลิต และต้องทำแบบลองผิดลองถูกหลายครั้ง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสมดุลสายการผลิตที่ไม่ตำกว่า 80% หลายครั้งที่ทีมงาน IEBS เข้าไปหาลูกค้า และมักจะมีปัญหาดังนี้

โรงงานจะขึ้นสายการผลิตใหม่ สำหรับ New Model. แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร?

จัดสายการผลิตใหม่ แต่ไม่มีเครื่องมือช่วยคำนวณเวลา Takt time, Cycle Time, %Utilization of Assembly Line

มีเวลามาตรฐานแต่ละกิจกรรม แต่โยงความสัมพันธ์ลำดับการทำงานก่อน-หลัง ไม่ได้ เพราะไม่มีเครื่องมือมาช่วย ต้องเขียนลงในกระดาษ หรือวาดลงในเครื่องมือใน Excel หรือ Visio แก้ไขลำบาก และใช้เวลานาน

การคำนวณเปิด OT ในกรณีมี Order ที่เพิ่มสูงขึ้นทำได้ลำบาก และเสียเวลา

เจอผลกระทบจาก COVID-19 คำสั่งซื้อจากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก จัดสรรสายการผลิตไม่ถูก และไม่ทันต่อคำสั่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


บริษัท IEBS ขอแนะนำโปรแกรมจัดสมดุลสายการผลิต (ieLineBalancing) เหมาะสำหรับการสร้างแผนผังลำดับก่อน-หลัง (Precedence Diagram) ที่รวดเร็ว และซับซ้อน เหมาะสำหรับการจัดสมดุลสายการผลิตที่มีความซับซ้อน และมีข้อจำกัดในด้านต่างๆ สามารถหาคำตอบได้โดยง่าย ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตที่มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับโรงงาน ค้นหาจุดคอขวดในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว พร้อมจำลองการวิเคราะห์การปรับปรุงจุดคอขวด และเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น จำลองประสิทธิภาพสายการผลิตในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ในช่วง Order ที่น้อยลง เช่น วิกฤติ COVID-19 หรือ ในช่วงที่ Order มากเป็นพิเศษ จำลองสายการผลิตได้อย่างเหมาะสม


วิธีการใช้งานที่แสนง่าย คือ

สร้างงานย่อย ->ใส่เวลามาตรฐาน -> กำหนดลำดับการทำงานก่อน-หลัง ->ใส่จำนวน Oder ที่ต้องการ ->ใส่เวลาที่ทำงาน

เพียงเท่านี้ ก็จะได้จำนวนสถานีงานที่เหมาะสม และจำลองสายการผลิตที่ต้องการได้แล้ว ภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที (10 งานย่อย)

ประโยชน์ 9 ข้อที่ได้รับจากการโปรแกรมจัดสมดุลสายการผลิต (ieLineBalancing)

  1. เพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตที่มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับโรงงาน
  2. เหมาะสำหรับการออกแบบสายการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่
  3. ค้นหาจุดคอขวดในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว พร้อมจำลองการวิเคราะห์การปรับปรุงจุดคอขวด และเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
  4. ปรับปรุงสายการผลิตด้วยเทคนิคการย้ายงานในกระบวนการผลิตได้ด้วยต้นเอง ผ่านฟังก์ชั่น Easy Moving ในโปรแกรมจัดสมดุลสายการผลิต
  5. แสดงผลเปรียบเทียบต่างๆจากเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต
  6. คำนวณเวลา และค่าใช้จ่าย OT ในแต่ละสถานีงาน
  7. จำลองประสิทธิภาพสายการผลิตในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ในช่วง Order ที่น้อยลง เช่น วิกฤติ COVID-19 หรือ ในช่วงที่ Order มากเป็นพิเศษ จำลองสายการผลิตได้อย่างเหมาะสม
  8. สร้างสายการผลิตแบบวิธีการทำงานปัจจุบัน พร้อมวิเคราะห์จุดอ่อน และประสิทธิภาพสายการผลิต เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงได้อย่างแม่นยำ
  9. สร้างง่ายย่อย และกำหนดลำดับการทำงานก่อน-หลัง ได้อย่างไม่จำกัด (งานย่อยในระดับมากกว่า 1,000 งานย่อย ก็รับไหว) และรองรับลำดับการทำงานก่อน-หลังที่มีความซับซ้อนสูง

โปรแกรมรองรับระบบปฎิบัติการ Window ทั้งแต่ Window 7 ขึ้นไป ใช้พื้นที่น้อยมาก ลงโปรแกรมง่ายภายใน 1 นาที!!

ราคาขาย 30,000 บาท/License ลงได้ 1 เครื่อง (ตาม License) และจะได้ชุดโปรแกรมจัดสมดุลสายการผลิตไปด้วย

สนใจโปรแกรม Demo ติดต่อได้ที่อีเมล

jaguitar1@hotmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: