“คุณภาพงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน”

ieSmart WI จะช่วยเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับสมาชิกทุกคนในองค์กร หากทำงานด้วยคุณภาพที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ได้ในทุกกระบวนการ สภาวะคอขวดก็จะหายไปและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นในที่สุด

“ง่ายในการสอนงาน”

ไม่ต้องกังวลพนักงานเข้าออกบ่อย ieSmart WI จะช่วยให้เรียนรู้ได้เร็ว โดยการเรียนรู้เองหรือผ่านการสอนงานด้วยฟังก์ชั่นการสอนงานแบบ Multi-media ผ่านไฟล์วีดีโอ


“ลดความผิดพลาด”

ieSmart WI ช่วยสร้างคู่มือให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น และช่วยประหยัดต้นทุน

“สร้างมาตรฐาน”

มั่นใจว่าการทำงานของทุกแผนกได้มาตรฐานทุกครั้งทุกวัน หรือทุกสาขาที่ขยายออกไปด้วยการใช้โปรแกรม ieSmart WI

“แชร์ know-how ได้”

ieSmart WI มีคู่มือที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแชร์ Know-how ที่จะสร้างผลสำเร็จในการทำงาน และส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของงานในองค์กรโดยรวม

“พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

ieSmart WI จะมีเอกสารเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการที่พนักงานจะช่วยกันปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ

1 ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: