โครงการการแข่งขันนำเสนอหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ วทอ. และส่งผลงานประกวดออกสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2567

        🎊เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโครงการการแข่งขันนำเสนอหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ วทอ. และส่งผลงานประกวดออกสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2567 จัดโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ,พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม 💡
 
        📌รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เป็นประธานเปิด โครงการ การแข่งขันประกวดข้อเสนอโครงงานและผลงานสหกิจศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “CIT: Project & CWIE Day 2024” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปิยะวรรณ ตั้งบัณฑิต (บริษัท ทรอนิคส์เซริฟ จำกัด) ,อาจารย์ศรัณยู สัจจโภชน์ (บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด) ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ ,ผศ. ดร. ปาลีรัตน์ วงจำปา ,อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ เป็นกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษา โดยการแข่งกันประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้… 👇
 
1. เสนอหัวข้อโครงงาน จำนวน 8 กลุ่ม ✅
2. ผลงานสหกิจศึกษา จำนวน 5 กลุ่ม ✅
 
การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ ให้เกียรติมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวด
 
🔴ประเภทเสนอหัวข้อโครงงาน ชนะเลิศ 5 รางวัล ชมเชย 3 รางวัล
🟠ประเภทผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น 3 รางวัล ชมเชย 2 รางวัล
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *