Revolution Slider Error: Slider with alias Pharma not found.
Maybe you mean: 'Test 1-1'
แนะนำบริษัท

บริษัท ไออีบิสซิเนส โซลูชั่น เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม และเป็นที่ปรึกษาทางด้าน ระบบมาตรฐานการทำงาน (ieSmart Wi) ระบบจัดตารางการผลิต (ieScheduling) ระบบควบคุมและติดตามงานในกระบวนการผลิต (iePCTS) ระบบจัดสมดุลสายการผลิต (ieLine Balancing) ระบบบริหารการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ (ieInventory) ระบบบริหารจัดการฟาร์มสมัยใหม่ (ieSmart Farming) ระบบการจัดการพลังงาน (ieEnPi) ระบบประเมินฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (ieCarbon Footpring) และการอบรมและให้คำปรึกษา (Training and Consulting)

จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งบริษัท : คุณ ศรัณยู สัจจโภชน์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้ทำงานวิจัยในสมัยศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตให้กับโรงงาน โดยในขณะนั้นได้มองเห็นความยุ่งยากในการดำเนินการด้านการสร้างมาตรฐานการทำงานในรูปแบบการใช้เอกสาร และนาฬิกาจับเวลา จึงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการสร้างมาตรฐานการทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเพิ่มผลผลิต ให้สามารถทำได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ได้ร่วมทำงานในฐานะผู้ช่วยที่ปรึกษา ร่วมกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี จากการทำงานดังกล่าวทำให้พบว่า โรงงานในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังขาดการวางแผนในระดับปฏิบัติการ อาทิมีเพียงการวางแผนการใช้วัสดุ การวางแผนการผลิตแบบหยาบ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าแรงบันดาลใจจะเกิดจากการต่อยอดงานวิจัยในสมัยเมื่อยังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และมีการพัฒนา และทดลองใช้งานกับโรงงานมาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันจึงมีความสนใจและเล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านโปรแกรมเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตในระดับปฏิบัติการ การบริหารจัดการคลังสินค้า รวมถึงการจัดการด้านพลังงาน เพื่อนำมาใช้ในการโรงงานอุสาหกรรมการผลิตทั่วไป เหตุเพราะในปัจจุบันโรงงานยังใช้วิธีการทำงาน โดยอาศัยโปรแกรม MS.EXCEL ซึ่งจะมีข้อจำกัดในกรณีที่ระบบงานใหญ่ขึ้น ดังนั้นหากมีการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเฉพาะ ก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน และจะนำพาไปสู่การเพิ่มผลผลิตให้กับโรงงานได้ในระยะยาว
null

เป้าหมาย

การพัฒนาศักยภาพทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ให้ตอบโจทย์ความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมไทย
null

พันธกิจ

 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี สนับสนุนการผลิตตามหลักการวิศวการอุตสาหการ
 • ให้โอกาส และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการทำงานของพนักงาน ให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่
 • ดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกำไรร่วมไปลูกค้าอย่างยั่งยืน

null

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยี สนับสนุนงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการให้กับอุตสาหกรรมไทย

Providing solutions to complex engineering problems.

งานวิจัย (Research)
Products.
ieSmart WI
โปรแกรมการหาเวลามาตรฐานและจัดทำมาตรฐานการทำงาน ผ่านไฟล์วีดีโอการทำงาน ตามหลักการศึกษาการทำงาน (Work Study) เหมาะสำหรับนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการหาเวลามาตรฐาน และจัดทำมาตรฐานการทำงานแบบรายงาน และแบบมัลติมีเดีย รองรับภาษาในภูมิภาคอาเซียน ส่วนในการสอนงาน (On the job training) ใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น กำจัดความสูญเปล่าของกระบวนการ
ieInventory
ระบบการจัดการคลังสินค้าผ่าน Web Application สามารถทำการรับ โอน จ่ายสินค้า โดยสามารถทำงานทั้งหมดได้ในหน้าจอเดียว ระบบรองรับ Barcode Technology สามารถจัดเก็บสินค้าได้ครบถ้วน ติดตามและตรวจสอบการเคลื่อนไหว แปรผันไปตามการซื้อขาย เข้า ออก มองเห็นยอดคงเหลือแบบ Real Time กำหนด Minimum Stock ของรายการสินค้าแต่ละคลังได้ พร้อมฟังก์ชั่น Alert บอกสถานนะคงเหลือของสินค้าเมื่อตำกว่าจุดสั่งซื้อ หรือผลิต
ieLine Balancing
โปรแกรมจัดสมดุลสายการผลิต (ieLine Balancing : ieLB) เป็นส่วนหนึงของชุดโปรแกรม ieProsoft เป็นโปรแกรมที่จะทำให้การจัดสมดุลสายการผลิตที่มีความซับซ้อน และมีข้อจำกัดในด้านต่างๆ สามารถหาคำตอบได้โดยง่าย ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก และนอกจากความสามารถในการจัดสมดุลสายการผลิต โปรแกรม ieLB ยังประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวในการวิเคราะห์สายการผลิตเดิมที่มีอยู่ ตลอดจนประมาณการค่าเวลาดำเนินการล่วงเวลา ตามจำนวนความต้องการสินค้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา
บทความ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Cursus vitae congue mauris rhoncus aenean vel. Quis eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis. Amet nisl suscipit adipiscing bibendum.
กิจกรรมและความสำเร็จ
 • null

  International Life Sciences 2017

  We aim to focus on a myriad of disciplines.

 • null

  Packaging & Manufacturing Recognition

  Through a combination of votes gathered.

 • null

  Animal Health Awards 2017

  Committed to recognising welfare of animals.

 • Activity01

  test

Clients say.
subscribe

Subscribe today to our newsletter

บริษัท ไออี บิสซิเนส โชลูชั่น จำกัด
 • 1518 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 • โทร 02-555-2033 ต่อ 1526
 • Email : iebs@ieprosoft.com
  Web : www.ieprosoft.com
  Line : @ieprosoft
Contact Form.